bestuur

Het bestuur van Advendo heeft de volgende samenstelling:

Homme Geertsma, voorzitter
Luc Werring, penningmeester
Ton Wels
Harm Jonker
Jessica Boersma